واحد پولی :

کاتالوگ

ما جهت برقراری ارتباط بیشتر با مشتریان سعی خواهیم کرد علاوه بر کاتالوگ های ارائه شده بر روی سایت ، کاتالوگ هایی شامل انواع بادکنک و کاتالوگ هایی جهت معرفی محصولات آماده سازیم و به مشتریان تحویل دهیم . که با درخواست مشتریان قابل ارائه می باشند.