واحد پولی :

چاپ بادکنک

چاپ بر روی بادکنک جهت تبلیغات صورت می گیرد. خدمات ما به صورت تک رنگ می باشد.

ما سعی کردیم بهترین کیفیت چاپ ( بهداشتی - صنعتی ) را ارائه  کنیم.

انواع چاپ:

جهت تبلیغات یک طرف چاپ بر روی بادکنک

جهت تبلیغات دو طرف چاپ بر روی بادکنک

جهت تبلیغات بر روی بادکنک گرد و قلبی شکل

جهت تبلیغات بر روی پلاک های "ستاره" ، "گرد" و "قلبی" که قابل نصب روی نی بادکنک می باشند.

مراحل انجام کار:

1- انتخاب طرح

2- اجرای آن با نرم افزار corel در در سایزی به ابعادی 9 * 9  سانتی متر

3- ارسال به واحد طراحی

4- ساخت شابلون

5- انتخاب بادکنک مناسب به پیشنهاد مشتری و یا پیشنهاد ما

6- حداقل تعداد چاپ 1000 عدد می باشد.

نمونه کار:

photo  photo(3)  photo(1)