واحد پولی :

لوازم جانبی بادکنک

بعضی لوازم جهت بهتر نمایش دادن بادکنک و یا راحت تر استفاده کردن از آن استفاده میشود.

نی و گل نی:

جهت نگهداری بادکنک از این محصول استفاده میشود.

gallery icon

پلاک:

ما پلاک هایی به شکل دایره ، قلب و ستاره تولید کردیم که قابلیت نصب روی نی بادکنک را دارد که بر روی این پلاک ها امکان چاپ به صورت تامپو و یا برچسب می باشد که حتما جنبه استفاده ی تبلیغاتی دارد.

gallery icon

تلمبه:

تلمبه جهت باد کردن بادکنک استفاده میشود. که به صورت پمپ دستی و یا پمپ برقی می باشد.نکته قابل توجه کیفیت و طول عمر پمپ ها می باشد.

ما در زمینه پمپ دستی آمادگی ارائه بهترین کیفیت را داریم.

پمپ های برقی از نوع چینی آن باید با دقت و رعایت در فاصله زمانی مناسب استفاده شود.

gallery icon

چسب های فلوت:

از چسب های فلوت زمانی استفاده می شود که بخواهیم درون بادکنک های مخصوص از گاز هلیم استفاده کنیم تا بادکنک روی هوا معلق بماند و زیباتر جلوه داده شود. استفاده از چسب های فلوت باعث میشود بادکنک ها مدت زمان بیشتری گاز را درون خودشان نگه دارند.

gallery icon

نخ های بادکنک:

نخ هایی که به صورت باند نازک میباشند جهت بستن به بادکنک استفاده می شوند که جنبه ارائه زیبایی بیشتر دارند.

gallery icon