واحد پولی :

بادکنک آرایی و جشن ها

ما آمادگی داریم جهت مراسم جشن و شادی و انجام بادکنک آرایی در نمایشگاه ها خدمات ارزشمندی به شما ارائه کنیم . گروه طراح ما با همکاری مجریان بهترین و زیباترین ها را با بادکنک به شما ارائه می کنند.

جهت مراسم و آموزشگاه ها و مهد کودک ها این خدمات با تخفیف ویژه انجام میشود.

 

mojri        namayeshgah        majales