واحد پولی :

آموزش و CD

آموزش:

از آنجایی که ما اعتقاد داریم بادکنک آرایی یک هنر است و می دانیم هر هنری علاوه بر ذوق و علاقه نیاز به تحصیل و آموزش دارد  سعی کردیم سی دی های آموزشی هنر بادکنک آرایی و شناخت بادکنک را ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

همچنین امیدواریم با ترجمه مقالات علمی در مورد بادکنک فرهنگ استفاده  و انتخاب صحیح بادکنک را رواج دهیم.

با همکاری گروه مجری و طراحان کلاسهای آموزش جهت بادکنک آرایی و شناخت بادکنک انجام می شود.

CD :

سی دی های آشنایی با هنر بادکنک آرایی قابل ارائه می باشد. این سی دی ها به فارسی ترجمه شده است.